SIDE SLIDE

"Side slide" benyttes der det er vanskelig eller lite praktisk å la porten heises i taket. Mange ønsker også en slik løsning for å skape et anderledes preg enn en normal montasje.

Til en slik løsning kan alle våre paneler benyttes.