LASTERAMPER

Elektro-Hydraulisk lasterampe med værtetning
Kraftig konstruksjon som er beregnet for kontinuerlig drift.
Kan leveres innfelt i betong konstruksjon, utvendig montert på egne ben og med Rampehus.