HURTIGPORTER

Efaflex er vår leverandør av hurtigporter. Disse portene har en åpne- og lukkehastighet opptil 4 m/s med en rekke sensorer og sikkerhetsinnretninger.